„Христос за всеки“ ви дава възможност да получите безплатно книгата „Иисус – наша съдба“.

Съдбата… Това е нещо много лично за всеки човек. Това са нашите радости и скърби, щастия и нещастия, успехи и провали. Това е целият ни живот.

Как да се справим с живота, ако постоянно ни следват неуспехи и провали?
Как да се справим с живота, ако другите ни ходят по нервите?
Какво да правим, ако не можем да вярваме?
Всичко трябва да се промени, но как?
Има ли сигурност в религиозните неща?
Личен въпрос ли е християнството?
Кога ще свърши светът?
Но какво печелим от един живот с Бога?

Това са само някои от темите, които увлекателно и достъпно разглежда известният проповедник от 60-те години, преживял двете световни войни Вилхелм Буш.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ