Наши служители и доброволци от цялата страна разпространяват безплатно брошури от дом на дом. Брошурата се дава лично, когато е възможно, или се слага в пощенската кутия. В нея е включен талон за отговор, който може да се попълни и човек да получи Библия и допълнителна християнска литература. Целта е да помогнем на всеки търсещ Бога да научи повече за Неговата любов и истина.

От основаването на сдружението в 2009 г. и до днес, с Божията помощ и благодарение на хиляди доброволци и много църкви сме успели да покрием цяла България с благата вест. Раздали сме близо 6 милиона брошури, повече от 30 000 Библии и Нови Завети и с 8284 човека сме провели библейски кореспондентски курсове. След раздаването на брошурите от дом на дом, в няколко села се основаха библейски групи и църкви. Спасените хора не ги броим. Те се водят в небесните сметки, които ще разберем, когато стигнем там.

От 2020 г. започнахме повторно да обикаляме всички градове и села. Защо го правим, щом веднъж сме покрили цялата страна? Защото вярваме, че благата вест трябва да стигне до всяко поколение. Онези, които през 2009 г. бяха деца, сега са пораснали, други пък са родени в този период, така че имаме цяло ново поколение, което също трябва да чуе за Бог и за Неговата любов.

За да достигнем всяко поколение с Божието Слово се стараем непрекъснато да обновяваме безплатната литература, която предлагаме, да имаме модерен дизайн и съответно послание за всяка възрастова група.