НИЕ ИЗПОВЯДВАМЕ Никео-Цариградския символ на вярата, който се приема от всички християни (православни, католици и протестанти) и представлява един от най-важните стълбове на християнската вяра.


1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек.

4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.

6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.

7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

8. И в Духа Светаго, Господа, Животоворящия, който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.

10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.

11. Чакам възкресение на мъртвите.

12. И живот в бъдещия век! Амин.


НИЕ ВЯРВАМЕ:

  • че Библията е вдъхновеното, единственото непогрешимо, авторитетно Божие Слово.
  • че има само един Бог, вечно съществуващ в три Лица: Отец, Син и Свети Дух.
  • В Божествеността на нашия Господ Исус Христос, в Неговото непорочно зачатие, в Неговия безгрешен живот, в Неговите чудеса, в Неговата заместваща (заради греховете на човечеството) и изкупителна смърт, в Неговото телесно възкресение, в Неговото възнесение отдясно на Отца, и в Неговото лично завръщане в сила и слава..
  • че за спасението на изгубения и грешен човек е абсолютно задължително новораждане от Святия Дух чрез пролятата кръв на Исус Христос.
  • в настоящото служение на Святия Дух, който живее в християнина и му дава възможност да живее благочестиво.
  • във възкресението и на спасените и на изгубените: тези, които са спасени, ще възкръснат за вечен живот, а онези, които са изгубени, ще възкръснат за вечно осъждане
  • в духовното единство на вярващите в нашия Господ Исус Христос.