Ние сме християнско сдружение „Христос за всеки“, част от международната организация „Every home for Christ.” Тази благословена мисия е достигнала с Благата вест до милиарди хора, откакто е създадена през 1946 година. Според годишния отчет за 2023 г. например, само през тази година нейни сътрудници са послужили на 557 864 632 хора в цял свят.

Нашата цел е да занесем благата вест на всеки човек там, където се намира, като започнем от работещите хора в натоварените градове и продължим до самотните и забравените хора от изолираните планински села. Желанието ни е всеки човек от страната ни да разбере за Божията любов за него.

„Пътувайки по света, аз се убедих, че една от най-големите нужди в мисионерското дело е да се разпространява Евангелието чрез печатни издания във всяка част на света – точно това, което е в основата на служението на „Every home for Christ“. Нека Бог продължава да благославя тази организация!“ Били Греъм

Сдружението „Христос за всеки“ е регистрирано в Старозагорския Окръжен Съд с решение № 33 от 08.03.2011 г. То осъществява дейност в обществена полза и е учредено, за да допринесе за развитието и утвърждаването на духовните ценности, базирани на християнското духовно, историческо и културно наследство.