Освен стандартни брошури, с които да благовествате от дом на дом, предлагаме и брошурки – тип „малки книжки“, подходящи за всички възрасти.

Всички материали са безплатни и са за безплатно разпространение. Продажбата им е строго забранена!