Настоящата брошурка засяга въпроси, които всеки човек си задава: защо живея, доволен ли съм от себе си и от живота, който водя; как да се справя с измъчващата съвест заради всички зли дела, натрупани в годините…

Накратко в брошурката са представени и отговорите на тези въпроси и „рецептата“ за разрешаването им. Откриваме ги в Божието слово – Библията, към която ни насочват и някои от ключовите стихове, цитирани от нея: Римляни 5:8, Йоан 6:47, Йоан 14:6.

И този материал би могъл да се използва като средство за благовестие. Издание на GBV-Dillenburg GmbH.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ