Още едно бижу сред ресурсите, насочващи търсещия читател към Божието слово. Тази миниатюрна книжка подтиква всеки от нас да чете Библията и да слуша гласа на Бога – на великия жив Бог, Който се бори за отвоюване на падналия човек; да осъзнае, че Сам Творецът иска да му открие Своята любов и посочи Пътя към истинско щастие и мир. Издание на GBV-Dillenburg GmbH.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ