Исус. Никой досега не е раздвоявал мненията относно личността си така, както Исус. Едни Го обичат сърдечно, други Го мразят.
Но защо и до днес милиони твърдят, че Той е жив? Тази книжка е за да Ви помогне да разберете и признаете, че Исус Христос е Вашият (и нашият) единствен шанс.
Издание на GBV-Dillenburg GmbH, автор на орг. текст Манфред Паул. Меки корици, цветни илюстрации на кориците и всички страници, общо 52 стр.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ