Това писмо е предназначено за тебе. Прочети го внимателно. Тази малка книжка ще ти разкаже за „Божието писмо“ – за Библията.

Посредством Библията, Всемогъщият Бог говори и на тебе. Той иска чрез „Своето писмо“ да ти покаже пътя към истинското щастие, към неугасващата радост и към вечния живот.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ