Това е книжка, която има сила да промени живота ти, понеже словата, цитирани в нея, са Божиите думи към нас. Намират се в Библията. От тях научаваме, че Бог ни предлага цел, смисъл, свобода, безкрайна любов и пълноценен живот – сега и завинаги.

Посочените в книжката справки имат за цел да помогнат в изучаването на Библията. Стиховете са взети от Библия (ВРВ) на ББД 2015 г. Преводът е на Виктория Тодорова от оригиналното издание на OneHope Inc. Меки корици, общо 50 страници с цветни илюстрации.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ