Настоящата книжка – Евангелието, както е записано от апостол Йоан, не е обикновена. Тя е част от книгите в Свещеното писание – Божието послание до човечеството.

Започвайки като биографичен разказ за живота и служението на Исус, Евангелието от Йоан има конкретна цел: „А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име“ (Йоан 20:31). Апостолът е воден от Святия Божи Дух да избере точно тези детайли, способни да убедят и изобличат милионите хора, които в хода на историята ще прочетат неговото Евангелие.

Бележка: В стиховете или изреченията, които са подчертани, се разглеждат въпроси, свързани със спасението.

Издание на GBVDillenburg GmbH. Текстът е от Ревизираното издание на Библейско дружество. Подробности може да се видят в първата страница на Новия завет. Меки корици, цветни илюстрации на кориците, 76 стр.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ