Тази малка брошура е част от Святата Библия, боговдъхновеното Божие слово. Както и в останалите три евангелия, Евангелието от Лука има едно ясно послание: да покаже, че Исус Христос е Бог, Който става Човек, живее на земята свят и праведен живот, обича хората и умира на кръста за тях, за да направи възможно завръщането им към Бога. Той става „Божия Агнец, Който поема греха на света“ (Йоан 1:29)

Издание на GBV-Dillenburg GmbH. Текстът е от Ревизираното издание на Библейско дружество. Подробности може да се видят в първата страница на Новия завет. Меки корици, цветни илюстрации на кориците, 96 стр.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ