От „Христос за всеки“ имаме възможност да ви изпратим безплатно DVD с филма „Мария Магдалена“
Една жена е хваната в скандалния акт на прелюбодейството; друга – презирана в продължение на 12 години поради срамната си болест; трета – вдовица, пренебрегната от обществото, оплакваща загубата на единствения си син… Грозна нишка на срам, тъга и безнадежност болезнено тъче своя път през живота на всяка от тези жени.

След като следва Исус в продължение на години, Мария Магдалена става свидетел на всички тези неща… и повече. Тя вижда променени животи и чудеса. Исус преобразява и нейния живот.

Във филма Мария Магдалена е в ролята на разказвач и на участник. Като такава тя проследява историята на различни хора, срещнали се с Исус също освободени от срама по един невероятен начин.

Вижте този вдъхновяващ библейски разказ за живота й!
Станете свидетели на най-важната епоха в човешката история!

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ