Поредица детски, книжки, чрез която децата могат да се запознаят с различни интересни факти за едно или друго Божие творение: жабата, яйцето, снега, гората, зърното, годишните времена… Научавайки полезни неща за всяко от тях, в книжките се постявя акцент върху това кой е Създателят, колко мъдро и прекрасно е замислил и изпълнил всичко.

Меки корици, цветни илюстрации на кориците и черно-бели на страниците на книжките. Ориг. издание на GracePress, Inc, българските издания са реализирани от печатница „Благодат“-

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ