Проект „Рождество Христово“

Брошури, календари и всекидневно четиво „Доброто семе“ за всяка нова година са част от прекрасните материали, които Ви предлагаме на Рождество Христово за благовестие.