За първи път малки и големи, 384 доброволци от 57 църкви в цяла България, участваха в нещо невероятно: обикаляне на едно село с благата вест, от дом на дом, от първата до последната къща.
Навсякъде оставяхме по една брошура и двойно пакетче със семена на зеленчуци. С други думи, всеки човек получи семена за душата и за градината си. Ето няколко от интересните преживявания и разговори с хората:

„Уговорихме си среща с всички доброволци в центъра на селото. Помолихме се и се разделихме на няколко групи. Първият човек, когото срещна моята група, беше арендаторът на селото. Когато му казахме за Христос, той отговори, че ние като млади хора би трябвало да отидем в София, да се бунтуваме, да протестираме против правителството и да се борим за промяна. Ние му казахме, че повече се вълнуваме и се борим за промяната, която трябва да настъпи в сърцето на всеки човек. Затова сме дошли в тяхното село – да им разкажем за една друга промяна, онази, която Господ е направил в нашия живот и иска да направи и в техния.
Времето беше топло, хората бяха излезли навън, сееха в градините си и много се зарадваха на нашите семена. Шестима души попълниха талона и поискаха да им изпратим Библия.“

„Планирахме да раздаваме материали в с. Волово, но се появи възможност да отидем и в с. Полско косово. Там Евангелската църква е затворена от няколко години и нашата поява зарадва изключително много хората. Надяваме се, че ще можем да продължим да се срещаме с тях и дано Бог благослови църквата да бъде възстановена!“

„Беше вълнуващо. Където видехме хора, им казвахме:
– Това са семена за посев в земята, а това е семе за душата.
Всички приемаха с радост и разговаряхме за Бога. Канихме ги на 8 март в ресторанта за сбирка с жените. Две от тях приеха на улицата Исус за свой Спасител – Йорданка и Пенка. Една майка от ромите беше с болно дете в количка и ни каза:
– Моля Ви, помолете се за детето ми. Как искам да дойда във Вашата църква в Русе!
Дадохме й адреса и се надяваме да дойде някоя от следващите недели. Имаше строители от с. Мечка, които също приеха семената и брошурата и започнаха веднага да я четат. Наистина, целият ден беше чудесно преживяване!“

„За църквата ни това бе нещо ново и имахме доста притеснения. Църквата е създадена преди 25 години и никога досега вярващите не са излизали да раздават брошури. Имахме специална служба, в която се молихме и говорихме как да организираме всичко. Разделихме се по трима или четирима и тръгнахме от дом на дом, като преди това в църквата уточнихме районите за всяка група. За 2 часа групите, съставени от деца, младежи, жени и мъже, успяха да обхванат планираните райони. Раздадохме 700 брошури и пакетчета със семена.“

„За мене това беше напълно ново и имах много страхове. Как ще ме приемат? Ще ми откажат ли? След като минахме през първите няколко къщи, се успокоих. Радвам се, че можах да послужа на Бога.“
“Първо посетихме село Каменово с децата от нашето неделно училище, по-точно с тези от Каменово. Те се включиха много активно, разделихме се на групи и раздадохме на цялото село. Нямахме никакви проблеми или отрицателни прояви. Дори самите деца се насърчиха участвайки в тази инициатива, а някои бяха наистина дейни и изобретателни с подход и настроение.”