Кои сме ние?
„Христос за всеки“ е християнско сдружение с нестопанска цел, посветено да достигне до всеки дом в България с благата вест за Исус Христос.
Сдружението е регистрирано в Старозагорския Окръжен Съд с решение № 33 от 08.03.2011 година. Организацията осъществява дейност в обществена полза и се учредява, за да допринесе за развитието и утвърждаването на духовните ценности, базирани на християнското духовно, историческо и културно наследство.
Какво сме направили?
От основаването на сдружението до днес с Божията помощ сме раздали близо 1 мил. християнски брошури. През това време сме получили повече от 700 отговора и сме изпратили над 1000 библейски кореспонденски курса. Повече от 400 човека са получили безплатно Библии и Нови Завети.
Как правим това?
Наши служители и доброволци от цялата страна разпространяват безплатно диплянката „Исус Христос е Божият дар за нас“. Диплянката се дава лично, когато е възможно, или се слага в пощата. Всяка диплянка съдържа талон за отговор, който може да се попълни и изпрати при нас. Обратно изпращачът получава безплатен библейски кореспондентски курс. Целта е да помогнем на всеки търсещ Бога да научи повече за Исус Христос и предлаганото от Него спасение. Завършилите курса насърчаваме да се присъединят към вече съществуваща местна църква.