Как можеш да се включиш в това служение?

УЧАСТВАЙ ЛИЧНО

Молитва
Молитвата е способна да премахне всяка пречка, с която се сблъскваме по пътя на изпълнението на Великото поръчение. Следователно, молитвата е най-важният елемент в цялото служение. Когато повече хора се молят за България, тогава и Благата вест ще достигне до повече домове в страната ни (прочети Ев. от Марк 11:22-23).

За нас е важно единството и сътрудничеството с всички християнски църкви, споделящи общия Символ на вярата. В това служение участват голям брой доброволци от различни църкви, които раздават християнски брошури от къща на къща. Без тези групи нашите цели ще бъдат практически недостижими (прочети Ев. от Йоан 17:21-23).

Ние ви предлагаме различни начини за участие:

  • В летни лагери
  • Раздаване на брошури във вашето населено място (село, квартал, град), което вие организирате с ваши приятели, младежка група или с хора от вашата църква
  • Раздаване на брошури заедно с екип на „Христос за всеки“

ДАРЕНИЕ

Всеки дарен лев ще ни помогне да занесем брошурата за Христос в 10 дома. Чрез дарението вие инвестирате в живота на хората в България, които се нуждаят да чуят за Господ Исус Христос. Вие можете да направите дарение за някой от настоящите проекти или просто за разпечатване и разпространение на диплянката с Благата вест. Библията казва: „Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат; защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти“ – Ев. според Матей 6:19-21

Дари сега!
Банкова сметка на ХЗВ:
СНЦ Христос за всеки
IBAN: BG02FINV91501216096171
SWIFT: FINVBGSF
Първа Инвестиционна Банка