Когато Църквата сее Словото…

Само през декември изпратихме над 4 тона литература, която беше разпространена от над 300 църкви в градове и села по цяла България. Това са:

  • 151 493 брошури и книжки за благовестие
  • 27 651 календари
  • 7900 книги „Доброто семе“
  • 20 773 детски материали.

Искаме да споделим с Вас само няколко откъса от свидетелствата, които получваме всеки ден от църквите, които се включиха в проекта.

„Благодаря за предоставените материали. За първи път от 6 години насам успяхме да раздадем всичко, дори не ни стигнаха книгите „Доброто семе“ – много се харесват от невярващите ни приятели. Разбирам, че ще е добре да споделя емоцията и радостта на хората, но просто не мога да ги пресъздам в писмото.“

„Миналата година след раздаването в пенсионерския клуб две жени дойдоха на църква и приеха Бога за личен Спасител. А в Народното събрание по бюрата на някои служители настолните календари са любими и удобни – от няколко години все пращаме. Изобилни Божи благословения за всички, които работят по този проект!“

„Сърдечно Ви благодарим за детската литература… Черпихме съгражданите с топли гофрети и горещ чай. И докато се изпичаха вкуснотийките, им разказвахме за същността на празника Рождество и каква е истинската причина за голямата ни радост около него, откъде се е родила идеята да си подаряваме подаръци…“

„Другата част [от материалите] раздадохме на съседите, които живеят близо до църквата… С усмивка и благопожелания бяхме приети навсякъде. За нас този подарък е вид подкрепа в утвърждаване на доброто име и добрите взаимоотношения с обществото… Доброто отношение на околните означава разчупени ледове, а след това имаме отворени сърца – добра почва за сеене на нетленното семе на Божието слово.“

Бяхме приятно изненадани от креативността и смелостта на църквите в споделянето на благата вест на толкова много различни места: детски градини, училища, пазари, болници, кметства, банки, компании, магазини, коледни пазари, затвори, старчески домове и дори в Парламента! Молим се Бог да работи мощно навсякъде чрез Своето посято Слово!