Това е книжка за ежедневен прочит, създадена за да мотивира и подтикне да четем Божието слово и да размишляваме върху него. Обхваща 366 библейски стиха, предвидени за всеки ден от годината, както и план за четене на Библията в продължение на 1 година. Текстовете към стиховете са написани от различни автори. Надяваме се, е те ще ви вдъхновят и укрепят; дори нещо повече – ще ви подбудят към внимателно изучаване на Словото Божие, защото Исус Христос каза: „… думите, които съм ви говорил, са дух и живот.“ (Йоан 6:63)
Цветни корици, 368 стр., на бълг. език е отпечатано от печатница „Благодат“.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ