Отговорени библейски въпроси

 http://www.gotquestions.org/Bulgarian/


Радио 865

http://www.radio865.com/live


Издателство „Нов човек“

 http://www.novchovek.com/index.php


Издателство „Верен“

http://www.veren.org/


Списание „Прозорец“

http://fsnb.bg


Детско списание „Пътечка“

http://fsnb.bg/index.php/izdaniya/patechka