Подготовката ни за проекта  „Великден 2024“ тече с пълна сила. Очаквайте тази седмица имейл с пълна информация за материалите, които предлагаме тази година. Сега само ще загатнем, че брошурата ни „Посланието на Възкресението“ е с нов дизайн. Освен нея сме подготвили уникален великденски плакат с карта на Йерусалим и 18-те спирки от живота на Исус Христос в последната седмица от земния Му път, изброени в хронологичен ред. Ще има също детска и юношеска литература.

Всички тези материали се предлагат безплатно, но ще се радваме на всяка финансова подкрепа, която ще ни помогне да напечатаме още повече материали, за да достигнем с благата вест и до последния дом в България.