С раздаването на диплянката „Исус Христос е Божият дар за нас“, Сдружението цели не само да запознае читателите с основите на християнската вяра, но и да даде възможност на всеки желаещ да израстне в познаване на Библията и нейното учение. Затова, който попълни талона за отговор и го изпрати на посочения адрес, ще получи безплатен библейски кореспондентски курс.
Курсът е изработен от Задочната Библейска Школа „Емаус“ и има около 20 учебника. Ние предлагаме само първите три: „Един Бог, Един Път“, „Божието Слово“ и „Най-великата личност на всички времена“. Курсовете разглеждат главните библейски истини, някои книги от Новия Завет и други теми.
Първият курс „Един Бог, Един Път“ разглежда теми като сътворението, грехопадението, последствията от греха и прощението, което Бог предлага чрез Исус Христос. Тук ще научите също за някои библейските герои: Ной, Авраам, Мойсей, Давид. Курсът разкрива учението на Библията за греха, молитвата, добрите дела, бъдещия съд и единственият път за спасение от него.
Вторият курс „Божието Слово“ представлява кратко и достъпно изучаване на едно от четерите Евангелия – Евангелието от Йоан. Курсът съдържа 12 урока, като всеки урок изучава една или две глави от Евангелието. Учебникът ще Ви помогне да научите за идването на Христос в света, Неговите ученици, учение, чудеса, страдание, смърт и възкресение.
Третият курс „Най-великата личност на всички времена“ ще Ви помогне да се запознаете с най-великата личност живяла на земята от сътворението до днес. За него известният християнски историк Филип Шаф пише: „Той е центъра и началната точка не само на хронологията (времето), но и на цялата история. Той е ключът към всички тайни на времето“. Курсът разкрива кой е бил Той всъщност, какво е направил и как може да Го познаете.
Всеки курс съдържа учебник и тетрадка с въпроси. Към всеки урок от учебника има набор от 20 изпитни въпроси. След като внимателно прочетете и изучите урока от учебника може да проверите своите знания като отговорите на въпросите от изпитната тетрадка.
Когато изучите всички уроци и попълните всички въпроси от изпитната тетрадка, изпратете ни я за проверка на нашия адрес:
Пощенска кутия № 185,
Централна поща,
6000, Стара Загора
В отговор ще Ви бъде изпратена прегледаната от нас изпитна тетрадка със забележки и допълнителни указания. Освен това ще получите Удостоверение за завършване на първия курс. Ще Ви изпратим също и втория курс, учебник и тетрадка.
След като завършите успешно трите курса, като награда за Вашето старание и постоянство ще получите книгата „Иисус – наша съдба“ от Вилхелм Буш.