Никой не може да направи по-добър подарък от този, който Самият Бог е направил на човечеството.

Затова имаме привилегията да Ви изпратим Новия Завет – всецяло вдъхновеното от Бога Слово към всеки човек.

Новият Завет е централното писмено свидетелство на християнството, в което основната представена личност е Исус Христос. Съставлява втората част на Библията (след Стария завет) и съдържа 27 книги, в това число евангелия, история и дейност на първите християни, писма (послания) и книгата Откровение.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ