Най-известната книга на изявения проповедник на благовестието Били Греъм. Авторът се обръща към обикновения човек, измъчван от неправди и вътрешни борби, тръпнещ в безпокойство пред несигурното бъдеще, неуверен за вечната си участ..

Мир – това е, от което всички се нуждаем, но често ни изглежда толкова непостижимо. Не една измъчена душа е намерила мир и щастие чрез тази необикновена книга.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ