Рой Хешън ни представя в десет основни теми свързани неразделно една с друга целостта и красотата на християнския живот. Той използва примери от своя живот и служение като ни приканва да преживеем лично съживление.

Книгата може да бъде използвана и при изучаване на предложените теми в дискусионни групи – такова изучаване може да допринесе за ново съживление в църквата ви.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ