Основната дейност на сдружението „Христос за всеки“ е разпространяване на Благата вест по домовете. От основаването през 2009 г. до 2023 г. с Божията помощ сме раздали близо 6 милиона християнски брошури. През това време сме получили повече от 11 000 отговора и сме изпратили 8 284 курса за изучаване на Библията. Близо 30 000 човека са получили безплатно Библии и Нови Завети.

Наши служители и доброволци от цялата страна разпространяват безплатно брошурата „Исус Христос е Божият дар за нас“. Брошурата се дава лично, когато е възможно, или се слага в пощата. В нея е включен талон за отговор, който може да се попълни и изпрати при нас. След това изпращачът получава безплатен библейски кореспондентски курс. Целта е да помогнем на всеки търсещ Бога да научи повече за Исус Христос и предлаганото от Него спасение. Завършилите курса насърчаваме да се присъединят към вече съществуваща местна църква, която е участвала в разпространението на брошурите в региона или която изповядва общ символ на вярата.


Един от най-ефективните начини за раздаване на брошури е организиране на пролетни и летни лагери. В тях участват доброволци от цялата страна, включително от съседни държави, които съчетават служенето на Бог и почивката. Те се провеждат обикновено 2-3 пъти годишно за една седмица и се раздава в определен район в България. Досега такива лагери бяха успешно проведени в Троян, Ловеч, Ябланица, Трявна, Смолян, Търговище и Стара Загора.