Много преди вечният Божият Син да стане човек и да живее на земята като наш Господ Исус Христос, пророците са предсказали неговото идване. „Божият дом от злато“ искрено желае да изясни смисъла на славата в личността на Христос. Йоан можа да напише: „… и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълна с благодат и истина“. (Йоан 1:14). Тази опитност пожелаваме и на Вас, които ще поръчате тази книжка.

Издание на GBV-Dillenburg GmbH. Меки корици, цветни илюстрации, 72 страници.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ