Когато изявяваме открито Божието слово

Вече трета година успяваме да поздравим много хора за Рождество Христово с библейски стих, публикуван на билбордове по оживени улици и булеварди в големите градове на България.

Някои църкви използваха случая, за да раздават християнска литература на всички минувачи близо до такъв билборд, като обясняваха смисъла на празника. От една църква ни написаха по-късно:

Една жена, която получи брошура за Рождество, каза: „Аааа, Вие ли сте онези с хубавия билборд? Много добре сте направили! Нека знаят хората какво празнуваме тези дни“.

Благодарни сме на Бога, че можахме да посрещнем много шофьори и пътници с Неговото Слово, което е озарило сърцата им на тези празници.