• (превод бълг. от англ. издание „Bible Stories to Read”)

Децата обичат да им се четат и(ли) разказват истории. Историите тук имат за цел да послужат като въведение в Библията. При писането им авторите са се стремили да съхранят библейската им достоверност и да представят кратко и ясно основните истини, изложени в Светото писание.

Автор на текста и илюстрациите (цветни на корицата и черно-бели на останалите страници) е Марта Рорер. Отпечатано от печатница „Благодат“, меки корици, 131 страници.

Форма за поръчка

ПК, град/село, област, ул., №, вх., ет., ап.

ПОРЪЧАЙТЕ ОЩЕ